Uittreding en uitsluiting van een vennoot lastens het vennootschapsvermogen binnen een BV

In een besloten vennootschap kan een vennoot kiezen voor een uittreding, het is echter ook mogelijk dat hij een uitsluiting moet ondergaan. Spanningen op professioneel vlak, of persoonlijke situaties kunnen ervoor zorgen dat de werking van een vennootschap negatief beïnvloed wordt en dat er stappen moeten ondernomen worden. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen...
Read More

Faillissementscijfers stijgen met 55 procent

De faillissementscijfers die Statbel publiceerde liegen er niet om: het aantal faillissementen gaat pijlsnel de hoogte in. In de eerste 22 weken van dit jaar gingen er maar liefst 3.974 ondernemingen bankroet. Dat zijn er 55 procent meer tegenover dezelfde periode in 2021. In onze blog van maart spraken we over een relatief beperkt aantal...
Read More

Prijsherzieningsclausules: vermijd ongewenste verrassingen

We leven vandaag in onvoorspelbare en uitdagende tijden, waardoor prijsherzieningsclausules actueler zijn dan ooit. Zeker het bedrijfsleven wordt meer en meer geconfronteerd met onvoorziene prijsstijgingen, door de torenhoge inflatie. Wat als je een lopend project hebt, waarvan de overeenkomst reeds werd afgesloten voor de prijsstijgingen plaatsvonden? Mogen prijsstijgingen zomaar doorgerekend worden aan de klant? Een...
Read More

Faillissementscijfers op laagste peil, maar grotere alertheid vereist in 2022

De faillissementscijfers lagen het voorbije jaar op het laagste peil sinds 2000, ondanks de verplichte sluitingen die corona met zich meebracht. Daar zit het grote aantal beschermingsmaatregelen vanuit de overheid voor iets tussen. Studiebureau Graydon legt uit dat het onder andere gaat over een moratorium op faillissementen, de verlenging van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, uitstel,...
Read More