Vlaanderen worstelt met recordaantal faillissementen

woensdag september 6, 2023

Vlaanderen worstelt met recordaantal faillissementen

De Tijd kopte afgelopen weekend ‘Deze zomer recordaantal faillissementen in Vlaanderen’. Uit gegevens van het onderzoeksbureau Graydon blijkt dat er de voorbije zomermaanden 682 faillissementen werden uitgesproken, wat een stijging van 21 procent betekent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Interius advocaten beschikt over een incassopoot: Invordering.be.
Maak tijdig gebruik van onze invorderingsspecialisten om te voorkomen dat onbetaalde facturen zich opstapelen en om je liquiditeit op peil te houden. Want bij debiteurenbeheer geldt het voornaamste principe: voorkomen is beter dan genezen. We zoomen even dieper in op de faillissementscijfers van Graydon.

Vlaanderen worstelt met recordaantal faillissementen. Maak tijdig gebruik van onze invorderingsspecialisten om te voorkomen dat onbetaalde facturen zich opstapelen en om je liquiditeit op peil te houden.

Vlaanderen worstelt met recordaantal faillissementen. Maak tijdig gebruik van onze invorderingsspecialisten om te voorkomen dat onbetaalde facturen zich opstapelen en om je liquiditeit op peil te houden.

Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen voeren de lijst aan

De afgelopen maanden juli en augustus werden er in België 1.133 faillissementsvonnissen uitgesproken: in vergelijking met dezelfde periode verleden jaar een stijging met + 22,89%. Vlaams-Brabant (137 faillissementen, +75%) en Oost-Vlaanderen (149, +1,36%) waren de gebieden met de meeste faillissementen. In Brussel was het aantal faillissementen bijna een derde hoger dan in de zomer van 2022, met 181 faillissementen. In Wallonië werden in juli en augustus 269 bedrijven failliet verklaard, een stijging van 26 procent.

Opmerkelijke cijfers in bouwsector, transport en autohandel

De bouwsector blijft zeer kwetsbaar, met een recordaantal van 1367 faillissementen sinds het begin van dit jaar. Ook de transportsector heeft een recordaantal faillissementen gezien, met 420 gevallen sinds het begin van 2023. De autohandel en garages staan op de derde plaats met 238 faillissementen.

Beginnende bedrijven vaak het slachtoffer

De laatste paar maanden werd waargenomen dat jonge bedrijven een grotere aanwezigheid hebben in de statistieken van bedrijfsfaillissementen. Deze opwaartse trend is voornamelijk merkbaar in Vlaanderen, waar bedrijven die tussen de 0 en 4 jaar oud zijn, verantwoordelijk zijn voor maar liefst 46,71% van het totale aantal faillissementen. Deze opvallende ontwikkeling kan volgens Graydon worden toegeschreven aan twee belangrijke factoren. Enerzijds door bedrijven die net voor de coronapandemie opgericht zijn en niet de financiële buffer hadden om deze moeilijke periode te doorstaan. Anderzijds is er een toename van de inspanningen om frauduleuze bedrijven aan te pakken.

Bescherm je bedrijf tegen onbetaalde rekeningen en maak tijdig gebruik van de incassoservices van Invordering

Wanbetalingen vormen een potentiële bedreiging voor de stabiliteit van jouw bedrijf. Met het groeiende aantal faillissementen in gedachten, is het cruciaal om proactief te handelen en de expertise van Invordering op tijd in te schakelen. Advocaat Freek VAN NECK en het team begeleiden je via een bijzonder incassotraject richting een effectieve oplossing.