Onze aanpak

JURIDISCHE DIENSTVERLENING OP HOOG NIVEAU.

Interius Advocaten investeert permanent in bijscholing, bibliotheek, software, hardware en telecom. Allemaal zaken die de dienstverlening ongetwijfeld op een hoger niveau tillen, niet alleen op technisch-juridisch vlak, maar die ook resulteren in een efficiënte, georganiseerde en vlotte behandeling van dossiers.

PREVENTIEF EN OPLOSSINGSGERICHT WERKEN.

Elk dossier wordt preventief benaderd, d.w.z. nodeloze procedures dienen vermeden te worden. Interius staat bovendien voor oplossingsgericht werken in elk dossier. Liever geen conflicten laten escaleren, zoals in de traditionele advocatuur spijtig genoeg dikwijls het geval is. Daarom geloven wij ook sterk in bemiddeling als alternatieve vorm om conflicten op te lossen.

INTERDISCIPLINAIRE AANPAK.

Waar nodig, werken wij nauw samen met andere dienstverleners zoals boekhouders, accountants, revisoren, notarissen, deurwaarders, milieudeskundigen, … Wij vullen deze experten op juridisch vlak aan en dikwijls geeft een andere niet-juridische blik op de zaak, een verfrissende nieuwe kijk met verrassende wendingen tot gevolg.

Erelonen & kosten

De nuttige tijd die Interius Advocaten besteedt aan uw zaken, wordt bijgehouden via een software-programma.

Het ereloon wordt gedeclareerd op basis van de bestede tijd en het uurtarief. Interius Advocaten kan steeds ook een vergoeding factureren naargelang de waarde van de zaak, t.t.z. een percentage op de in geld bepaalbare waarde van de zaak.

Samen met de cliënt wordt vooraf een standaard uurtarief afgesproken. Dit varieert naargelang het belang van de zaak, de kennis en ervaring van de betrokken advocaat en andere relevante omstandigheden. De kosten worden aangerekend aan de gangbare tarieven bij advocaten en zijn onder meer opgesplitst in dossieropening, dactylo, kopieën, telefoons, verplaatsingen, …

Dossiers worden in principe periodiek, meestal maandelijks, afgerekend op grond van de prestaties die in de voorbije periode zijn uitgevoerd. De klant ontvangt bij zijn tussentijdse staat, een gedetailleerde afrekening opgesplitst in twee delen, nl. prestaties en kosten.
Daarnaast gebeurt het dat er gewerkt wordt op grond van provisies of voorschotfacturen die in beginsel niet gedetailleerd zijn. Bij het afsluiten van het dossier ontvangt de klant een gedetailleerde afrekening.

Voor het overige wordt de behandeling van een dossier beheerst door onze algemene voorwaarden.

Interius Advocaten kan er voor opteren een andere wijze van berekening van ereloon te hanteren. Zo bieden wij speciale formules aan voor incassodossiers. Ook abonnementsformules zijn mogelijk.

Nog vragen?

Heb je nog vragen over onze dienstverlening? Bel dan gerust op het nummer nr. 053 70 84 43.

image_pdfimage_print