Vlaanderen worstelt met recordaantal faillissementen

De Tijd kopte afgelopen weekend ‘Deze zomer recordaantal faillissementen in Vlaanderen’. Uit gegevens van het onderzoeksbureau Graydon blijkt dat er de voorbije zomermaanden 682 faillissementen werden uitgesproken, wat een stijging van 21 procent betekent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Interius advocaten beschikt over een incassopoot: Invordering.be. Maak tijdig gebruik van onze invorderingsspecialisten om...
Read More

Nieuwe wetgeving: schulden van de consument

De nieuwe wetgeving genaamd boek XIX ‘Schulden van de consument’ is recentelijk toegevoegd aan het Wetboek van Economisch Recht (WER). Deze wetgeving bevat zowel bepalingen over de gevolgen van betalingsachterstanden van consumentenschulden ten opzichte van ondernemingen (Titel 1), als regels met betrekking tot de minnelijke invordering van consumentenschulden door schuldeisers of derden (Titel 2). Het...
Read More

Geschillenregelingsprocedure: uitsluiting of uittreding van een vennoot

Een geschillenregelingsprocedure kan opgestart worden, wanneer het niet meer klikt tussen de vennoten, en de wegen zich dus noodgedwongen moeten scheiden. Daarbij kan een vennoot voor een vordering tot uittreding kiezen, maar het is ook mogelijk dat een vennoot een vordering tot uitsluiting moet ondergaan. Een voorwaarde is wel dat de aandeelhouder die de uittreding...
Read More

Uittreding en uitsluiting van een vennoot lastens het vennootschapsvermogen binnen een BV

In een besloten vennootschap kan een vennoot kiezen voor een uittreding, het is echter ook mogelijk dat hij een uitsluiting moet ondergaan. Spanningen op professioneel vlak, of persoonlijke situaties kunnen ervoor zorgen dat de werking van een vennootschap negatief beïnvloed wordt en dat er stappen moeten ondernomen worden. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen...
Read More

Faillissementscijfers stijgen met 55 procent

De faillissementscijfers die Statbel publiceerde liegen er niet om: het aantal faillissementen gaat pijlsnel de hoogte in. In de eerste 22 weken van dit jaar gingen er maar liefst 3.974 ondernemingen bankroet. Dat zijn er 55 procent meer tegenover dezelfde periode in 2021. In onze blog van maart spraken we over een relatief beperkt aantal...
Read More
1 2 3 5