Jonge, Vlaamse, kleine bedrijven getroffen bij faillissementengolf

De recente golf van faillissementen, die het afgelopen jaar 6.234 bedrijven trof, wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan de strenge aanpak van fraude en de impact van de coronacrisis. Maar ook een grondstoffen- en energiecrisis gevolgd door een inflatiepiek en forse renteklim spelen een rol. Het einde van beschermende maatregelen en opschortende moratoria op faillissementen, stevige loonindexeringen...
Read More

Maak kennis met ons team: Freek Van Neck

Achter elk succesvol bedrijf staat een team van geweldige medewerkers! Tijd dus om onze schijnwerpers te richten op de echte helden achter de schermen – onze fantastische medewerkers! #TeamAppreciation #SamenSterk #Werkfamilie Maak kennis met de dynamische oprichter, advocaat-vennoot en zaakvoerder van Interius Advocaten: Freek VAN NECK. Op 54-jarige leeftijd is Freek niet alleen een ervaren professional,...
Read More

Einde arbeidsovereenkomst? Gebruiksrecht gsm-nummer van werknemer gewaarborgd

Nadat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer beëindigd is, behoudt de werknemer het recht om zijn gsm-nummer te blijven gebruiken. Deze regelgeving geldt sinds 1 januari 2024, nadat de Kamer het op 14 december 2023 goedkeurde. Vaak voorkomend probleem aangepakt Het voorstel adresseerde een vaak voorkomend probleem waarbij werknemers hun private gsm-nummers overdroegen aan hun...
Read More

De rol van een advocaat bij de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder in een onderneming in moeilijkheden

De wetgeving in het kader van het Wetboek van Economisch Recht (WER) voorziet in verschillende mechanismen om bedrijven te beschermen in geval van financiële moeilijkheden. Een belangrijk instrument in dit verband is de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder, geregeld in artikel 32 van het WER. In dit blogartikel richten we onze aandacht op de cruciale...
Read More

Vlaanderen worstelt met recordaantal faillissementen

De Tijd kopte afgelopen weekend ‘Deze zomer recordaantal faillissementen in Vlaanderen’. Uit gegevens van het onderzoeksbureau Graydon blijkt dat er de voorbije zomermaanden 682 faillissementen werden uitgesproken, wat een stijging van 21 procent betekent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Interius advocaten beschikt over een incassopoot: Invordering.be. Maak tijdig gebruik van onze invorderingsspecialisten om...
Read More

Nieuwe wetgeving: schulden van de consument

De nieuwe wetgeving genaamd boek XIX ‘Schulden van de consument’ is recentelijk toegevoegd aan het Wetboek van Economisch Recht (WER). Deze wetgeving bevat zowel bepalingen over de gevolgen van betalingsachterstanden van consumentenschulden ten opzichte van ondernemingen (Titel 1), als regels met betrekking tot de minnelijke invordering van consumentenschulden door schuldeisers of derden (Titel 2). Het...
Read More
1 2 3 5