Einde arbeidsovereenkomst? Gebruiksrecht gsm-nummer van werknemer gewaarborgd

Nadat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer beëindigd is, behoudt de werknemer het recht om zijn gsm-nummer te blijven gebruiken. Deze regelgeving geldt sinds 1 januari 2024, nadat de Kamer het op 14 december 2023 goedkeurde. Vaak voorkomend probleem aangepakt Het voorstel adresseerde een vaak voorkomend probleem waarbij werknemers hun private gsm-nummers overdroegen aan hun...
Read More

De rol van een advocaat bij de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder in een onderneming in moeilijkheden

De wetgeving in het kader van het Wetboek van Economisch Recht (WER) voorziet in verschillende mechanismen om bedrijven te beschermen in geval van financiële moeilijkheden. Een belangrijk instrument in dit verband is de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder, geregeld in artikel 32 van het WER. In dit blogartikel richten we onze aandacht op de cruciale...
Read More

Vlaanderen worstelt met recordaantal faillissementen

De Tijd kopte afgelopen weekend ‘Deze zomer recordaantal faillissementen in Vlaanderen’. Uit gegevens van het onderzoeksbureau Graydon blijkt dat er de voorbije zomermaanden 682 faillissementen werden uitgesproken, wat een stijging van 21 procent betekent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Interius advocaten beschikt over een incassopoot: Invordering.be. Maak tijdig gebruik van onze invorderingsspecialisten om...
Read More

Nieuwe wetgeving: schulden van de consument

De nieuwe wetgeving genaamd boek XIX ‘Schulden van de consument’ is recentelijk toegevoegd aan het Wetboek van Economisch Recht (WER). Deze wetgeving bevat zowel bepalingen over de gevolgen van betalingsachterstanden van consumentenschulden ten opzichte van ondernemingen (Titel 1), als regels met betrekking tot de minnelijke invordering van consumentenschulden door schuldeisers of derden (Titel 2). Het...
Read More

Geschillenregelingsprocedure: uitsluiting of uittreding van een vennoot

Een geschillenregelingsprocedure kan opgestart worden, wanneer het niet meer klikt tussen de vennoten, en de wegen zich dus noodgedwongen moeten scheiden. Daarbij kan een vennoot voor een vordering tot uittreding kiezen, maar het is ook mogelijk dat een vennoot een vordering tot uitsluiting moet ondergaan. Een voorwaarde is wel dat de aandeelhouder die de uittreding...
Read More

Uittreding en uitsluiting van een vennoot lastens het vennootschapsvermogen binnen een BV

In een besloten vennootschap kan een vennoot kiezen voor een uittreding, het is echter ook mogelijk dat hij een uitsluiting moet ondergaan. Spanningen op professioneel vlak, of persoonlijke situaties kunnen ervoor zorgen dat de werking van een vennootschap negatief beïnvloed wordt en dat er stappen moeten ondernomen worden. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen...
Read More
1 2 3 5