Informatiedocument

Over het kantoor

Willems & Van Neck is een vennootschap onder de vorm van een vennootschap onder firma, een associatie (in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen) met zetel te 9300 AALST, Albert Liénaertstraat 18A, tel. 00 32 (0) 53 70 84 43, fax 00 32 (0) 53 70 84 43 en mail: [email protected].

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0 472 240 144 en haar BTW nummer is BE 0472.240.144. Willems & Van Neck is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde.

Het kantoor werkt onder de benaming “Interius advocaten”. “Interius” werd als woordmerk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau.

De vennoten zijn advocaat in België en ingeschreven aan de Balie van de Dendermonde. Zij doen een beroep op advocaten niet-vennoten. De advocaten niet-vennoten kunnen wisselen en wordt geüpdatet gehouden op de website van Interius Advocaten, www.www.interius.be.

Mr. Filip Willems en Mr. Freek Van Neck oefenen het beroep van advocaat uit als vennoot van Willems & Van Neck VOF. Zij oefenen beide hun beroep uit onder de vorm van een BV, namelijk de BV Filip Willems, met zetel te 9300 Aalst, Hof Somergem 32,  KBO 0476.231.101 en de BV Freek Van Neck, met zetel te 9300 Aalst, De Visscherestraat 7, KBO 0477 612 261.

De advocaat-medewerker van het kantoor is Mr. Florence Lefère, met kantoor aan het Albert Liénaertstraat 18A te 9300 Aalst, en ingeschreven in de Kbo onder het nummer BE 0507.964.155.

De belangrijkste kenmerken van de ondernemingsactiviteit van Willems & Van Neck en het doel van de vennootschap is de uitoefening door de vennoten van het beroep van advocaat, voor haar rekening, evenals de uitoefening van gerechtelijke mandaten die aan de leden van de vennootschap of de medewerkers ervan zouden worden toevertrouwd, alsook bemiddelingsopdrachten en arbitrage-opdrachten en in het algemeen alle beroepsactiviteiten van de vennoten verenigbaar met het beroep van advocaat.

De beroepsaansprakelijkheid van Interius advocaten, haar vennoten en haar medewerkers is verzekerd bij Amlin Corporate Insurance (makelaar J. Van Breda Risk & Benefits, Moretuslei 297, 2140 Antwerpen) met volgende waarborg: € 1.250.000 per advocaat per schadegeval met een vrijstelling van € 2.500. De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door de overeenkomst gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

De algemene voorwaarden van Interius advocaten zijn beschikbaar op deze website (www.www.interius.be) in het Nederlands. La version française des présentes conditions générales est disponible à première demande. The English version of these general terms and conditions is available upon request. Voor verdere informatie kan u zich wenden tot bovenvermeld mailadres : [email protected].

De algemene voorwaarden van Willems-Van Neck bevatten een bepaling nopens het toepasselijke recht en de bevoegde rechtbank bij geschillen.

Het privacy- en cookiebeleid van Interius advocaten is raadpleegbaar op de website van Interius Advocaten op het volgende adres: www.www.interius.be en ook op onze website www.invordering.be.

Alle advocaten van Interius Advocaten zijn onderworpen aan de gedragscodes en deontologische regels die van toepassing zijn op het beroep van advocaat en die kunnen geraadpleegd worden op www.advocaat.be in het Nederlands of op de website van de Orde van Advocaten, balie Dendermonde.

Informatie en klachten

De coördinaten van ons kantoor, waar u ons tevens kan bereiken voor alle verdere informatie en/of klachten, zijn :

Kantoor Aalst

Albert Liénaertstraat 18A

9300 Aalst

Tel. 053/70.84.43

Fax 053/78.73.80

[email protected]

www.www.interius.be

Over uw advocaat en zijn dienstverlening

In principe zal uw dossier behandeld worden door de hierna vermelde advoca(a)t(en) wiens prestaties conform de hierna vermelde algemene voorwaarden van Interius Advocaten (artikel 14) zullen worden aangerekend:

U kan bij uw advocaat terecht voor de volgende diensten:

  • Adviesverlening
  • Bijstand verlenen bij onderhandelingen
  • Procedure
  • Bemiddeling
  • Collaboratieve onderhandelingen
  • Incasso

Behoudens specifieke afspraken, werkt uw advocaat in principe aan een uurtarief, nog te vermeerderen met de kantoorkosten. Het exacte tarief zal vastgelegd worden in een afzonderlijke overeenkomst. Alle verdere informatie over onze erelonen kan u terug vinden in onze algemene voorwaarden (artikel 14), die u kan terugvinden op onze website www.www.interius.be en www.invordering.be.

Het privacy- en cookiebeleid van Interius advocaten is raadpleegbaar op de website van Interius Advocaten op het volgende adres: www.www.interius.be en ook op onze website www.invordering.be.

Een PDF van ons informatiedocument vindt u hier.

De algemene voorwaarden van Interius Advocaten vindt u hier, het privacy beleid hier en het cookiebeleid hier.

image_pdfimage_print