De overheid als schuldenaar: op welke vergoedingen heb je recht als ondernemer?

woensdag september 14, 2022

De overheid als schuldenaar: op welke vergoedingen heb je recht als ondernemer?

Niet enkel particulieren (B2C) en bedrijven (B2B) kunnen moeilijkheden ervaren met betalingen, ook de overheid (B2G) kruipt soms in de kwalijke rol van schuldenaar. Bedrijven die zich met hun diensten en producten richten naar de overheid komen geregeld in woelig vaarwater terecht omwille van wanbetalingen. Cijfers tonen aan dat 1 op de 10 facturen minstens 90 dagen na vervaldatum en soms helemaal niet betaald worden. Interius Advocaten springt voor jou in de bres, en onderzoekt op welke schadevergoedingen, intresten en andere aankleven je recht hebt in een handelsrelatie met de overheid. Interius staat je bij om je incassobeleid op punt te stellen, met onder meer een grondige screening en bijsturing van de contractuele documenten, die achter het bestelproces zitten. Bovendien onderscheiden wij ons van andere advocatenkantoren, via onze gespecialiseerde incassopoot Invordering.be. In onderstaande blog lees je meer over wanbetaling in een overheidscontext, en waarop je als ondernemer aanspraak kan maken indien het betalingsproces niet loopt zoals het moet.

De overheid als schuldenaar: op welke vergoedingen heb je recht als ondernemer? Lees het in onderstaande blog.

Betalingstermijnen en vergoedingen

  • Forfaitaire vergoeding

De wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties uit 2002 bracht een aanzienlijke verbetering in het betalingsgedrag van overheidsklanten met zich mee. Dit effect werd nog meer versterkt door een wetswijziging in 2011. De voornaamste realisatie was de kortere betalingstermijn van 30 dagen. Afwijkingen tot 60 dagen zijn mogelijk, mits duidelijke contractuele afspraken. Overheidsdiensten in de gezondheidszorg krijgen een betalingstermijn van 90 dagen.

Wat als deze termijnen overschreden worden? Dan heb je als schuldeiser recht om, zonder een ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding van 40 euro aan te rekenen voor de eigen invorderingskosten, ongeacht het bedrag van de hoofdsom.

  • Nalatigheidsintresten en schadevergoedingen

Buiten het wettelijk forfait kan je uiteraard ook bijkomende afspraken maken over andere billijke contractuele nalatigheidsintresten en schadevergoedingen. Daarenboven heb je recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten die dit vaste bedrag overschrijden. Hiermee kan je alle of een aanzienlijk deel van de erelonen en kosten van een incassobureau of raadsman recupereren.

De toepasselijke percentages bij nalatigheidsintresten worden vast bepaald in functie van de rentevoet van de Europese Centrale Bank. Deze nalatigheidsintresten belopen momenteel 8%.

  • Denk aan je algemene voorwaarden

Om nalatigheidsintresten en schadevergoeding te kunnen opeisen, zorg je er best voor dat je algemene voorwaarden op punt staan en dat de afspraken hierover helder omschreven zijn.

  • Betalingsaanmaning

Overheidsinstanties aanmanen om over te gaan tot de betaling van hun openstaande facturen verloopt gelijkaardig aan die van andere zakelijke klanten. Omdat overheden soms gebonden zijn aan specifieke voorwaarden en afspraken, is het van belang dat je als ondernemer goed geïnformeerd bent. Schakel daarom de professionele expertise in van Interius Advocaten, en wees op de hoogte van de do’s en don’ts bij het toepassen van een betalingsaanmaning.

Een doortastende en effectieve debiteurenaanpak met Interius Adovcaten

Heb je als bedrijf te maken met overheidsinstanties die er geen correct betalingsbeleid op na houden? Laat je liquiditeit en cashflow niet in gevaar brengen en schakel de expertise in van Interius Advocaten. Wij staan klaar met raad en daad om je te ontzorgen en ervoor te zorgen dat je als onderneming zoveel mogelijk de integrale hoofdsom van de facturen kan innen.