De rol van een advocaat bij de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder in een onderneming in moeilijkheden

zaterdag november 25, 2023

De rol van een advocaat bij de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder in een onderneming in moeilijkheden

De wetgeving in het kader van het Wetboek van Economisch Recht (WER) voorziet in verschillende mechanismen om bedrijven te beschermen in geval van financiële moeilijkheden. Een belangrijk instrument in dit verband is de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder, geregeld in artikel 32 van het WER. In dit blogartikel richten we onze aandacht op de cruciale rol die advocaten spelen wanneer een voorlopig bewindvoerder wordt aangesteld door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.

Wanneer wordt een voorlopig bewindvoerder aangesteld?

Artikel 32 van het WER biedt de mogelijkheid voor de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank om een voorlopig bewindvoerder aan te stellen wanneer er ernstige aanwijzingen zijn van een dreigend faillissement.

Hij beslist ambtshalve, dit is autonoom, meestal op grond van knipperlichten (verstekvonnissen, beslagen, …) ofwel op eenzijdig verzoek van iedere belanghebbende, bijvoorbeeld een schuldeiser.

Wat doet de voorlopig bewindvoerder?

Deze voorlopige bewindvoerder krijgt de taak om de belangen van zowel de onderneming als haar schuldeisers te behartigen.

De bevoegdheden van de bewindvoerder zijn zeer verregaand: meestal wordt het volledig beheer aan de vennootschap ontnomen en overgenomen door de bewindvoerder: hij neemt het bestuur en het dagelijks bestuur over. Zo ook neemt de bewindvoerder alle financiële rekeningen over en zal de bewindvoerder de leveranciers en het personeel betalen. Hij zal in het bezit gesteld worden van het volledige patrimonium van de vennootschap en hij krijgt inzage alle mogelijke documenten. Zeer verregaande bevoegdheden dus.

Hoe lang neemt de bewindvoerder het beheer over?

De bewindvoerder wordt aangesteld voor maximaal 21 dagen. Meer bepaald moet er binnen de 21 dagen een vordering tot faillietverklaring, tot gerechtelijke ontbinding of tot gerechtelijke reorganisatie worden ingesteld, zo niet neemt het mandaat een einde.

De bekendmaking van de beslissing tot aanstelling van een bewindvoerder

De beslissing waarmee een bewindvoerder wordt aangesteld, wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad zodat iedereen er kennis van krijgt. Uiteraard is dit geen positieve reclame voor het bedrijf.

Hoewel niet voorzien in de wet, wordt het einde van het mandaat meestal ook gepubliceerd in het Staatsblad.

Het Wetboek van Economisch Recht voorziet in verschillende mechanismen om bedrijven te beschermen in geval van financiële moeilijkheden. Een ervan is de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder. De rol van een advocaat daarbij is van cruciaal belang.

Het Wetboek van Economisch Recht voorziet in verschillende mechanismen om bedrijven te beschermen in geval van financiële moeilijkheden. Een ervan is de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder. De rol van een advocaat daarbij is van cruciaal belang. (Foto: Racool_studio)

Rol van de advocaat

Een advocaat kan een centrale rol spelen in dit proces en levert een onschatbare bijdrage aan het waarborgen van een eerlijke en effectieve aanstelling van een voorlopig bewindvoerder. In deze blog gaan we dieper in op de rol van een advocaat in dit proces en waarom het van belang is om hun expertise in te roepen.

  1. Informeren: Een advocaat informeert de onderneming over de wettelijke aspecten van de bewindvoering. Hij informeert de onderneming over het verloop ervan en de eventuele juriiscge stappen die moeten worden.
  2. Informatiedoorstroming naar de bewindvoerder: De aangestelde voorlopig bewindvoerder zal vele vragen hebben die dienen beantwoord te worden door de onderneming. De advocaat helpt het bedrijf deze info te verzamelen, te structureren en door te geven aan de bewindvoerder. Een belangrijke rol is hier ook weggelegd voor de accountant van het bedrijf die recente cijfers en historieken zal moeten bezorgen.
  3. Onderhandelingen: In sommige gevallen is het nodig om te onderhandelen met schuldeisers, werknemers en andere belanghebbenden. Er moeten afbetalingsplannen overeengekomen worden en bezorgd aan de bewindvoerder. Een advocaat helpt bij deze onderhandelingen. Hij zal ook de bewindvoerder mee helpen overtuigen om geen vordering in faling in te stellen voor de Rechtbank.
  4. Bijstand in de rechtbank. Soms is het nuttig de beslissing aan te vechten via een verzetsprocedure bij de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank. De advocaat stelt daartoe een verzoekschrift op en vertegenwoordigt de onderneming in de rechtbank. Hij presenteert argumenten die de rechtbank overtuigen dat de aanstelling van een bewindvoerder niet correct is. Ook nadien, als de bewindvoerder toch beslist een vordering in faling in te stellen, is het belangrijk dat u bijgestaan wordt door een advocaat om de rechtbank te overtuigen dat de faillissementsvoorwaarden niet vervuld zijn.
  5. Toezicht: Nadat de voorlopig bewindvoerder is aangesteld, helpt een advocaat bij het toezicht houden op de activiteiten om ervoor te zorgen dat er gehandeld wordt in overeenstemming met de belangen van de onderneming en de wettelijke voorschriften.

Conclusie

De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder bij een onderneming in moeilijkheden is een verregaand en complex proces. Een advocaat speelt een onschatbare rol in het waarborgen van de spelregels en het beschermen van de belangen van getroffen onderneming. Het is van belang dat een onderneming in een dergelijke situatie juridisch advies inwint en samenwerkt met een ervaren advocaat zoals Interius Advocaten om ervoor te zorgen dat het proces zo soepel mogelijk verloopt.