Lichte verborgen gebreken: het belang van snel handelen

woensdag maart 15, 2023

Lichte verborgen gebreken: het belang van snel handelen

Lichte verborgen gebreken zijn gebreken die de stabiliteit van een (deel van het) gebouw niet aantasten, maar wel van die aard zijn dat – indien de bouwheer ze bij de aanvaarding van het werk had gekend – hij ze niet geaccepteerd had. Vragen die daarbij naar boven komen: is de aannemer aansprakelijk in deze situatie? De garantie- of waarborgtermijn voor de aannemer en de proceduretermijn voor de bouwheer, waar staan ze voor en wat zijn de verschillen? We doen het graag uit de doeken voor jou in de onderstaande blog.

Weet waarover je spreekt

  • Licht verborgen gebrek

Wat verstaan we onder een licht en verborgen gebrek? Een licht gebrek brengt de stevigheid van het werk niet in gevaar, maar het is wel ernstig genoeg voor de bouwheer om, indien hij geweten zou hebben van het gebrek, het werk niet te aanvaarden. Over een verborgen gebrek spreekt men wanneer het bij een grondig onderzoek door een normaal en zorgvuldig persoon, niet aan het licht kon komen. De fouten kunnen gaan over een gebrek in het materiaal dat verwerkt werd, maar ook over een uitvoeringsfout. Daarnaast kan er sprake zijn van een functioneel gebrek, waardoor het werk ongeschikt of onbruikbaar is.

  • Waarborg- of garantietermijn

De waarborg- of garantietermijn bepaalt de periode waarbinnen de aannemer aansprakelijk is voor lichte verborgen gebreken. De aannemer is tot tien jaar na de oplevering aansprakelijk voor dergelijke gebreken. Het startpunt van deze termijn wordt bepaald bij de aanvaarding of goedkeuring van het opgeleverde werk door de bouwheer. Beide partijen kunnen echter ook overeenkomen dat een voorlopige oplevering een goedkeuring van de werken inhoudt. Dan zal de voorlopige oplevering als aanvangspunt gelden voor de tienjarige aansprakelijkheid aangaande lichte verborgen gebreken.

Uiteraard kan de waarborgtermijn aangepast worden op maat van elk project. Zo kan je een waarborgtermijn van minder dan 3 jaar voorzien, wanneer de bouwheer een niet-particulier is. Is de bouwheer een particulier, dan is een minimumtermijn van 3 jaar aangewezen. Deze termijnen vloeien voort uit eerdere rechtspraak. Advies over de gepaste waarborgtermijn in het contract kan geleverd worden door Interius Advocaten.

  • Proceduretermijn

De proceduretermijn geldt voor de bouwheer en bepaalt de periode waarbinnen hij, na de ontdekking van het verborgen gebrek, een vordering moet instellen tegen de aannemer. Wees als bouwheer op je hoede, want deze termijnen zijn vaak kort. Een redelijke termijn wordt door de rechtbank beoordeeld en houdt rekening met alle relevante feitelijke omstandigheden.

Interius Advocaten adviseert om vooraf duidelijk te definiëren hoelang de redelijke termijn mag duren. Via een clausule kan de aannemer in de aannemingsovereenkomst vastleggen binnen welke periode na de ontdekking van de lichte verborgen gebreken een rechtsvordering moet geïnitieerd worden door de bouwheer.

Lichte verborgen gebreken: het belang van snel handelen

Lichte verborgen gebreken: het belang van snel handelen. Vermijd verrassingen, contacteer Interius Advocaten.

Laat je contract screenen

Zowel de bouwheer als de aannemer hebben baat bij een helder contract. Daarom is het aangewezen zich te laten begeleiden door professionals ter zake. Interius Advocaten screent het contract en integreert onder andere de gepaste clausule op maat van het project. Vermijd discussies en procedures, en laat je ontzorgen door Interius Advocaten.