De Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden: voorkomen is beter dan genezen

dinsdag mei 30, 2023

De Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden: voorkomen is beter dan genezen

De Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden (KOIM) is een belangrijke speler in de ondersteuning van ondernemingen die hun financiële gezondheid moeten herstellen. Want in een dynamische economie is het helaas niet ongewoon dat bedrijven soms in financiële problemen verzeild raken. In dit artikel gaan we dieper in op wat een KOIM is en welke rol zij vervult in het ondersteunen van deze bedrijven. Daarbij is het voor dergelijke ondernemingen belangrijk te weten dat zij beroep kunnen doen op de expertise van een advocatenkantoor, zoals Interius Advocaten.

Wat is een KOIM en waarom krijg je er als onderneming mee te maken?

Een Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden (KOIM) is een onafhankelijke instantie die specifiek is opgericht om ondernemingen te helpen die in financiële moeilijkheden verkeren. Het doel van deze kamers, die trouwens ingebed zijn in de ondernemingsrechtbanken, is om een platform te bieden waarop ondernemers hun situatie kunnen bespreken, advies kunnen inwinnen en ondersteuning kunnen krijgen bij het vinden van oplossingen voor hun financiële problemen.

Er zijn verschillende redenen (de zogenaamde knipperlichten) waarom een bedrijf kan worden opgeroepen bij de Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden. Een korte opsomming op basis van de wetgeving:

 • De onderneming blijft in gebreke om gedurende de laatste twee kwartalen haar sociale zekerheidsbijdragen, BTW of bedrijfsvoorheffing te betalen;
 • beslag door een deurwaarder;
 • een slechte financiële gezondheidsindicator, uitgedokterd door de Nationale Bank van België;
 • vonnissen met onbetwiste geldschulden als voorwerp;
 • verstekvonnissen met een veroordeling;
 • meldingen door een bedrijfsrevisor, accountant of externe boekhouder van de onderneming;
 • vonnissen tot ontbinding van een handelshuur;
 • de maatschappelijke zetel die op regelmatige basis verplaatst wordt.

De Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden kan een uitweg bieden voor ondernemingen in financiële moeilijkheden. Deze ondernemingen kunnen daarbij beroep doen op de expertise van Interius Advocaten.

Stap voor stap: een onderzoek door de KOIM

Indien de Kamer de gegevens als recent en alarmerend beschouwt, wordt een onderzoek opgestart in drie stappen:

 • Onderzoek van de bedrijfscontinuïteit: wordt deze bedreigd of niet?
 • Bewustmaking van de toestand door een oproeping om te verschijnen op een zitting.
 • De KOIM hoort de onderneming in kwestie over de financiële toestand.

Een advocaat uit het team van Interius Advocaten kan jou bijstaan in alle stappen van dit proces. Want het is van groot belang alle administratieve aspecten en verzoeken goed op te volgen en in te vullen, teneinde een positieve beslissing van de KOIM te bekomen.

Eens alles onder de loep gelegd, komt de KOIM tot één van de onderstaande besluitvormingen:

 • Het onderzoek wordt afgesloten en het dossier wordt voorlopig of definitief geseponeerd.
 • De eindbeslissing moet verder gestoffeerd worden via bijkomende informatie.
 • Het dossier wordt doorverwezen naar de procureur des Konings richting de rechtbank met het oog op een faillissement of een gerechtelijke ontbinding.
 • Voorstel tot voor een procedure van gerechtelijke reorganisatie om een opschorting van de schuldeisers te bekomen.

We merken dat zelfs financieel gezonde bedrijven nu en dan opgeroepen worden. Als advocatenkantoor kunnen wij jou perfect bijstaan als je opgeroepen wordt voor een handelsonderzoek. We kunnen je bijstaan met de voorbereiding van het onderzoek én op de zitting van de KOIM zelf.

Een verwittigd bedrijf is er twee waard: denk er aan om …

 • je administratie op punt te zetten én te houden;
 • aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals het tijdig neerleggen van de jaarrekening;
 • je crediteurenbeheer strikt in de gaten te houden, om een opeenstapeling aan schulden te vermijden.

Merk je dat het allemaal wat veel wordt of zaken stroef verlopen: zoek tijdig professioneel advies. Interius Advocaten staat je bij in verschillende cruciale bedrijfsprocessen. Wij helpen je bij het identificeren van mogelijke risico’s en het formuleren van passende strategieën en antwoorden.