Oude foto’s, actuele waarden!

donderdag september 27, 2018

Oude foto’s, actuele waarden!

Op 1 juli 2000 richtten Filip en ikzelf onze advocatenassociatie op die nu door het leven gaat als Interius Advocaten.

We zijn op twee weken na even oud, zijn neven, lagen in de “relax” naast elkaar, en hebben steeds lief en leed gedeeld in dezelfde klas op het College in Aalst. Samen hebben we Leuven onveilig gemaakt tijdens onze studies. Het stond dan ook in de sterren geschreven dat we ook op professioneel vlak de zaken samen zouden slaan en in juli 2000 richtten we daadwerkelijk onze associatie op.

In die tijd was er geen sprake van sociale media en mocht een advocaat geen reclame maken. De enige toegelaten reclame was een klein koperen bordje aan de deur van het kantoor met je naam erop.

In 2000 werd het achterhaalde publiciteitsverbod voor advocaten afgeschaft en kregen wij de primeur om als eerste advocatenkantoor in Aalst in de toenmalige Streekkrant een paginagrote publireportage te plaatsen.

De waarden die we toen vooropstelden zijn nog steeds even actueel, in tegenstelling tot de foto’s die spijtig genoeg volledig achterhaald zijn!

Freek VAN NECK

27 september 2018