Verandering!

zondag februari 4, 2018

Verandering!

We leven in een bijzonder tijdperk waarin snelle verandering centraal staat. Wat de ene dag zeker is, is dat de andere dag niet meer. Onze economie verandert in een sneltreinvaart en past zich van de ene op de andere dag aan. Nieuwe bedrijven betekenen dikwijls de doodsteek voor bedrijven die soms decennialang bestaan, maar niet snel genoeg hebben ingespeeld op veranderingen. En soms is dat het snel inspelen op veranderingen zelfs niet genoeg, sommige bedrijven verdwijnen gewoon om hun product of dienst achterhaald is en zij dus geen enkele bestaansreden meer hebben.

Als ondernemer en bedrijf moet je daar op gepaste wijze mee omgaan. Of je bestaat morgen niet meer.

Ook in de advocatuur gaat het hard.

Van proceduregericht denken naar oplossingsgericht werken, van rechtbanken naar bemiddeling.

Zo zijn er ook andere spelers op de markt die werk van advocaten overnemen en onze taart drastisch verkleinen, denken we maar aan sociale secretariaten die hun eigen adviesverleningsvehikels hebben, deurwaarders die een deel van het incasso naar zich toe trekken, juridische kantoren die bedrijven adviseren zoals wij dit doen, blockchain-technologie en smart contracts, … de lijst is bijna eindeloos.

De advocatuur staat voor zware uitdagingen.

Al deze ontwikkelingen hebben ons ook aangezet om ons kantoor eens volledig in vraag te stellen :

Waar gaan we naar toe met het kantoor, waarop willen we ons focussen en hoe gaan we dit doen?

Dit resulteerde in een denkoefening waarvan de resultaten op een hopelijk mooie wijze tot uiting gebracht worden in een volledig vernieuwde website, waarin we op een begrijpbare manier aan de mensen willen uitleggen wat we doen, hoe we het doen en in welke domeinen we actief zijn. Met een blog ook waarin we op een begrijpbare wijze ondernemers willen informeren over interessante juridische topics.

Een website waarachter onze visie op Interius 2.0 schuilt!

Breng dus zeker eens een bezoekje aan www.www.interius.be of onze nieuwe Facebookpagina en Linkedin pagina.

Oh ja, en ook onze www.invordering.be werd in een nieuw kleedje gestoken.

Het vertrouwen zit er alvast in!

Freek VAN NECK