Het bestuur van uw vennootschap

Het bestuur van uw vennootschap

Een vennootschap besturen brengt risico’s met zich mee. Daarom is het nodig u juridisch te laten bijstaan, voor de benoeming van bestuurders, of bij eventuele problemen.

Benoeming en ontslag

Wij assisteren u bij de benoeming en het ontslag van zaakvoerders en bestuurders. Voor het aflijnen van bevoegdheden van een nieuwe zaakvoerder of bestuurder, werken wij een oplossing op maat uit. Dit mandaat kan ook gecombineerd worden met een afzonderlijke overeenkomst voor zelfstandige dienstverlening.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurder of zaakvoerder zijn binnen een vennootschap is niet zonder risico. Overal ligt de bestuurdersaansprakelijkheid op de loer. Wij geven advies en staan u bij in conflicten met aandeelhouders, schuldeisers, banken, curatoren, …