Laat je handelshuurovereenkomst onder de loep nemen

woensdag maart 17, 2021

Laat je handelshuurovereenkomst onder de loep nemen

Laat je handelshuurovereenkomst onder de loep nemen door Interius advocaten. Waarom? Een handelshuurovereenkomst geldt voor een termijn van minstens 9 jaar. In die periode is de kans dan niet onbestaande dat er zich onverwachte omstandigheden voordoen die een herziening van een huurprijs rechtvaardigen. Via een scan van de overeenkomst wordt er bekeken of de huurprijs voor herziening in aanmerking komt of niet. Want er zijn wel een aantal voorwaarden en restricties aan verbonden. Je leest ze hier.

Coronavirus

Door de verplichte sluitingen en de maatregelen die de overheid nam in de strijd tegen het coronavirus, hebben vele handelshuurders het gevoel dat de huurprijzen van de panden te hoog zijn. Denken we maar aan winkels in winkelstraten, horecazaken enzovoort, waar het maar de vraag is of de huurprijzen ooit nog het niveau gaan bereiken van voor de corona-crisis. Daarom kan het interessant zijn om de huurprijs binnen een handelshuurovereenkomst te laten herzien. Niet alleen corona, maar ook andere zaken kunnen aan de grondslag liggen van een prijsverlaging. Zoals bijvoorbeeld de herlokalisering van een invalsweg van een handelspand, waardoor dit pand minder vlot bereikbaar is voor klanten.

Laat je handelshuurovereenkomst onder de loep nemen door Interius advocaten

Herziening: minnelijk of via de vrederechter

Beide partijen kunnen binnen een handelshuurovereenkomst steeds via een minnelijke schikking de huurprijs verlagen. Lukt het niet om via deze minnelijke weg een vernieuwde overeenkomst af te sluiten, dan voorziet de handelshuurwetgeving de mogelijkheid om eenzijdig initiatief te nemen en de huurprijs te (laten) herzien. Daar zijn echter een aantal voorwaarden aan verbonden.

 


Drempel van 15%

Om tot een herziening van de huurprijs te komen, moet er aangetoond worden dat de normale huurwaarde van het pand effectief 15% is gedaald. Tijdens de drie laatste maanden van elke driejaarlijkse periode, kan de huurder deze herziening aanvragen via de rechter. Zo’n daling in de huurprijs kan te wijten zijn aan gewijzigde omstandigheden.

Gewijzigde omstandigheden

Gewijzigde omstandigheden zijn objectieve omstandigheden die de huurwaarde van een onroerend goed blijvend beïnvloeden, maar die bij de bepaling van de initiële huurprijs niet gekend waren.

De gewijzigde omstandigheden moeten dus voldoen aan enkele noodzakelijke voorwaarden:

  • Nieuw: de gewijzigde omstandigheden moeten nieuw zijn, in de zin van dat ze ontstaan zijn na de ondertekening van de huurovereenkomst.
  • Objectief: de gewijzigde omstandigheden moeten onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen.
  • Duurzaam: de gewijzigde omstandigheden moeten duurzaam zijn, of met andere woorden blijvend.

Expert ter zake

Omdat er ruimte is voor interpretatie in deze rechtspraak, en alles binnen een breder rechtskader bekeken moet worden, is het aangeraden je te laten bijstaan door een expert ter zake. Laat je handelshuurovereenkomst onder de loep nemen door Interius advocaten, want misschien betaal je onterecht een te hoge handelshuur.