Invordering, incassopoot van Interius Advocaten, is jouw partner bij wanbetaling

donderdag juni 10, 2021

Invordering, incassopoot van Interius Advocaten, is jouw partner bij wanbetaling

De incassopoot van Interius Advocaten, Invordering, is jouw partner wanneer je te maken krijgt met wanbetaling. Het huidige en toekomstige economische klimaat toont dat het aantal faillissementen zal toenemen door hoog oplopende bedrijfsschulden. Daar waarschuwt de Europese Centrale Bank (ECB) ook voor in zijn halfjaarlijks risicorapport. Doorgaans zijn de bedrijfsbalansen zwak en neemt de schuldenberg toe. Vooral de sectoren horeca en toerisme worden het zwaarst getroffen. Daarom moeten betalingsachterstanden tijdig aangepakt en ingelost worden. Invordering, de incassopoot van Interius Advocaten, is in dit verhaal jouw professionele partner. Trek op tijd aan de alarmbel en doe een beroep op het bijzondere incassotraject.

Wat ligt er aan de basis van deze negatieve economische realiteit?

  • Massale overheidssteun om de economische schade op te vangen. Dit deed echter de staatsschulden snel stijgen.
  • Ondernemingen gingen grotere leningen aan om het hoofd boven water te houden.
  • Steunmaatregelen vanuit de overheid werden afgebouwd, waardoor een golf van faillissementen opstak en zich nog zal verderzetten.

Faillissementen komen helaas niet alleen, maar hebben ook hun weerslag op de consumenten. Werkloosheidscijfers schieten de hoogte in en het gezinsinkomen komt onder druk te staan. Daarnaast is er zware financiële druk op de overheidssector en op kredietverstrekkers wiens balansen onder spanning komen te staan.

Pak wanbetalingen vastberaden aan via Invordering.be

Luis De Guindos, vicepresident van de Europese Centrale Bank formuleert in zijn rapport optimistisch te zijn dat de financiële en economische omstandigheden terugveren. “Maar er is ook een realiteit dat de pandemie hogere schulden en verzwakte balansen nalaat, die – als ze niet worden aangepakt – tot scherpe correcties, financiële spanningen en een lange periode van zwak economisch herstel kunnen leiden.”

 Heb je te maken met wanbetaling? Doe tijdig een beroep op Invordering, en start een bijzonder incassotraject op.

Heb je te maken met wanbetaling? Doe tijdig een beroep op Invordering, en start een bijzonder incassotraject op.

De weg naar economisch herstel is met andere woorden nog lang. Doe tijdig een beroep op Invordering, zodat je zelf niet in een penibele situatie terecht komt. Via een bijzonder incassotraject bekom je snel resultaat op een menswaardige wijze.

Wil je als schuldeiser een oplossing op maat en bijstand van een expert? Contacteer dan Freek VAN NECK.