Uitbreiding en versoepeling van de win-winlening

woensdag januari 20, 2021

Uitbreiding en versoepeling van de win-winlening

Sinds 2 oktober 2020 onderging de win-winlening een uitbreiding en versoepeling. Maar wat is zo’n win-
winlening en wat houden die wijzigingen in? De win-winlening is een systeem dat de Vlaamse overheid
uitwerkte om geld uit te lenen aan een kmo van vrienden of familie, in ruil voor een belastingvermindering.
Voor beide partijen, de particulier en de onderneming, vormt dit stelsel een win-winsituatie. Een
onderneming kan makkelijker kapitaal uit de directe omgeving aantrekken. En particulieren kunnen de zaak
van een vriend of familielid ondersteunen op een fiscaal interessante manier. Om onder meer de
economische impact van het coronavirus op te vangen, werd deze win-winlening gewijzigd. Lees in
onderstaand artikel wat die uitbreiding en versoepeling inhoudt en wat Interius Advocaten voor jou – als
particulier, onderneming of boekhoudkantoor – kan betekenen in dit verhaal.

In Vlaanderen bestaat sinds 2006 de win-winlening, een instrument waarbij je tot 50.000 euro kan lenen aan
een bevriende kleine ondernemer, in ruil voor 2,5 procent korting op je personenbelasting. Deze win-winlening
onderging onlangs een aantal positieve veranderingen.

De win-winlening onderging een uitbreiding en versoepeling en moedigt particulieren aan om fiscaal voordelig geld uit te lenen aan een bevriende kmo.

De win-winlening onderging een uitbreiding en versoepeling en moedigt particulieren
aan om fiscaal voordelig geld uit te lenen aan een bevriende kmo.

Wat veranderde er aan de win-winlening sinds 2 oktober 2020?

 • De grensbedragen werden opgetrokken: particulieren kunnen een lening van maximaal 75.000 euro
  verstrekken in plaats van 50.000 euro.
 • Een onderneming kon voordien maximaal 200.000 euro ontlenen. Dit plafond werd opgetrokken naar
  300.000 euro.
 • De looptijd werd versoepeld: in plaats van 8 jaar, werd de looptijd flexibel tussen 5 en 10 jaar. Verder
  kon men de looptijd van de leningen die in 2020 afliepen, verlengen met maximum 2 jaar.
 • Tegelijk wordt nu tijdelijk de overheidswaarborg bij een faillissement opgetrokken van 30% naar 40%.
 • Kleine aandeelhouders met maximum 5% van de aandelen van de kredietnemer kunnen ook een win-
  winlening toestaan aan de vennootschap.

Waarin biedt Interius Advocaten professionele begeleiding?

 • Nagaan of de betrokken partijen in aanmerking komen voor een win-winlening. Zowel de
  kredietverstrekker als de kredietnemer moeten namelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen
 • Opstellen van de kredietovereenkomst en de aanvraagprocedure behartigen
 • Registratie van de kredietovereenkomst
 • Verlenen van bijstand aan de onderliggende transactie, bijvoorbeeld de overname van een
  handelsfonds of de overname van aandelen.

Bovenstaande opsomming is uiteraard niet limitatief. Heb je als particulier, onderneming of boekhoudkantoor
nog bijkomende vragen over de uitbreiding en versoepeling van de win-winlening? Of wil je een bepaald
element bespreken? Contacteer gerust Interius Advocaten.