Nieuw in het aanbod van Interius: collaboratief onderhandelen

donderdag oktober 15, 2020

Nieuw in het aanbod van Interius: collaboratief onderhandelen

Bij collaboratief onderhandelen is het noodzakelijk dat je als advocaat een bijzondere opleiding volgt,
een erkenning verkrijgt, het charter voor collaboratieve advocaten ondertekent en je blijvend
bijschoolt. Al deze voorwaarden kan Freek Van Neck, advocaat-vennoot bij Interius, afvinken.
Bijgevolg is hij sinds september erkend aan de Orde van Vlaamse Advocaten als collaboratief
advocaat. Eerder werd hij al erkend tot bemiddelaar in burgerlijke en commerciële zaken en op
sociaal gebied. Met een gerust gemoed kan je een beroep doen op Freek bij een bepaald geschil en
tot een minnelijk akkoord komen via collaboratieve onderhandeling.

Wij lichten hieronder de belangrijkste aspecten van collaboratief onderhandelen toe.

Wat is dat juist, collaboratief onderhandelen?

Eenvoudig gezegd is collaboratief onderhandelen een alternatieve methode voor conflictoplossing.
De bedoeling is om te komen tot een minnelijk akkoord door middel van onderhandelingen, buiten
een gerechtelijke procedure om. De onderhandeling voltrekt zich op een vrijwillige, vertrouwelijke,
transparante en gestructureerde manier. De uitvoering gebeurt door erkende collaboratieve
advocaten.

Wat is het verschil met een bemiddeling?

 • Bij een collaboratieve onderhandeling wordt er geen neutrale derde betrokken, zoals dat wel
  het geval is bij een bemiddeling, waar de partijen een bemiddelaar aanstellen. Er kunnen wel
  deskundigen aangesteld worden die een objectief verslag opmaken en advies geven.
 • Een collaboratieve onderhandelingsprocedure geeft meer zekerheid over juridische
  expertise. Bij een bemiddeling is die expertise afhankelijk van de bemiddelaar die niet altijd een
  jurist is.
 • Wordt er geen overeenkomst bereikt via een collaboratieve onderhandelingsprocedure, dan
  moet de cliënt andere advocaten inschakelen voor de eventuele verdere gerechtelijke
  procedure. In een bemiddelingssituatie daarentegen, kunnen de advocaten van de partijen
  wel aan boord blijven.

Wanneer is een collaboratieve onderhandeling geslaagd?

Is de collaboratieve onderhandeling succesvol, dan ondertekenen de verschillende partijen een
overeenkomst, of collaboratief onderhandeld akkoord.

Akkoorden kunnen geheel of gedeeltelijk zijn, definitief of voorlopig. Bovendien moeten ze in
overeenstemming zijn met de openbare orde. Wanneer het familiezaken betreft, moet het akkoord
rekening houden met de belangen van de minderjarige kinderen.

In de meeste gevallen voeren de partijen het collaboratief onderhandelde akkoord vrijwillig uit. Is er
één van de partijen die het nodig acht de andere partij te kunnen dwingen tot de uitvoering van het
akkoord, dan kan die een authentieke akte laten opstellen bij een notaris.

Denk je nood te hebben aan de service collaboratieve onderhandeling? Aarzel niet om je te
informeren en te laten begeleiden. Neem vandaag nog contact op met Freek Van Neck.