Wie betaalt de advocatenkosten bij een rechtszaak?

donderdag augustus 26, 2021

Wie betaalt de advocatenkosten bij een rechtszaak?

Eén van de vragen die steevast op de proppen komt bij een eerste gesprek met een klant is de vraag wie de advocatenkosten betaalt bij een rechtszaak. Vaak wordt verkeerdelijk gedacht dat de verliezende partij de advocatenkosten van de winnende partij betaalt. Maar niets is minder waar. In België geldt namelijk de regel dat de advocatenkosten niet (volledig) verhaald kunnen worden op de tegenpartij. Maar er is wel zoiets als de rechtsplegingsvergoeding, via dewelke een deel van de advocatenkosten gerecupereerd kunnen worden.

In een rechtszaak kunnen advocatenkosten gedeeltelijk verhaald worden op de tegenpartij. Dit verloopt via de rechtsplegingsvergoeding.
In een rechtszaak kunnen advocatenkosten gedeeltelijk verhaald worden op de tegenpartij. Dit verloopt via de rechtsplegingsvergoeding.

Kosten verbonden aan de behandeling van een zaak

Een zaak laten behandelen door een advocaat of een procedure doorlopen kan wel wat geld kosten. Bespreek alles dus grondig met je advocaat en vraag hem of hij een inschatting kan maken van welke bedragen er moeten betaald worden tot aan het einde van de rit.

Eén van de kosten waar je rekening mee moet houden zijn de advocatenkosten. Deze nemen meestal het grootste deel voor hun rekening. Elke partij betaalt zijn eigen advocaat, dat is de algemene regel. Blijft de rol van de advocaat beperkt tot het verlenen van advies, het opstellen van contracten of bemiddelen zonder procedure? Dan zijn deze kosten niet te recupereren van de andere partij, tenzij je dit onderling overeenkomt.

 

Wordt er effectief een procedure opgestart, dan kan je de advocatenkosten gedeeltelijk terugvorderen. Deze terugvordering verloopt via de zogenaamde rechtsplegingsvergoeding (zie verder).

Zodra er een procedure loopt, moet je – naast de erelonen voor de advocaat – ook rekening houden met nog enkele bijkomende kosten:

  • De kosten van een gerechtsdeurwaarder. Dat gaat onder andere over de kosten van een dagvaarding of uitvoeringskosten, bijvoorbeeld voor het leggen van een beslag
  • de kosten van de rechtbank, waaronder de rolrechten
  • de overige kosten, zoals bijvoorbeeld de expertisekosten indien de rechtbank een deskundige aanstelt.

Als je de procedure wint kunnen de kosten voor de deurwaarder en expertisekosten teruggevraagd worden van de verliezende partij. Die laatste zal ook de rolrechten moeten betalen. Hieronder vallen, zoals eerder vernoemd, niet de advocatenkosten. Maar er kan wel een gedeeltelijke terugbetaling plaatsvinden onder de vorm van de wettelijke rechtsplegingsvergoeding die de verliezende partij zal moeten betalen.

Wat is een rechtsplegingsvergoeding?

Eenvoudig gezegd is de rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire vergoeding die de verliezende partij aan de winnende partij moet betalen. De grootte van dat bedrag hangt af van de soort rechtbank waarvoor de procedure loopt en van de waarde van de vordering van het geschil. Het gaat om bedragen variërend van 195,00 euro voor vorderingen lager dan 250,01 euro tot 19.500,00 euro voor vorderingen hoger dan 1.000.000,01 euro. De exacte tarieven vind je in dit document.

Transparante bespreking

Kortom, bespreek altijd met je advocaat de te verwachten kosten in een rechtszaak, en welke kosten je kan terugvorderen. Wens je een meer uitgebreide toelichting in deze materie, dan kan je terecht bij advocaat Freek VAN NECK van Interius Advocaten.