B2C: welke stappen zet je en op welke vergoedingen heb je recht bij wanbetaling door een consument?

vrijdag juni 10, 2022

B2C: welke stappen zet je en op welke vergoedingen heb je recht bij wanbetaling door een consument?

Wanbetaling volledig uitsluiten is een utopie. Maar er zijn wel een aantal zaken die je kan voorzien, waardoor je als ondernemer door je particuliere klant vlot betaald wordt voor je geleverde diensten en/of goederen. Soms gebeurt het dat betalingen op zich laten wachten, en dat je verdere stappen moet zetten om aan je geld te geraken. Je kan hiervoor eerst een buitengerechtelijke weg volgen, en dan een gerechtelijke. Je hebt bij wanbetaling bovendien recht op bepaalde vergoedingen in een Business-to-Consumer (B2C)-omgeving. In de volgende blog bespreken we hoe je best te werk gaat en op welke vergoedingen je aanspraak kan maken.

First things first: glasheldere algemene voorwaarden

Het is belangrijk dat je klant de algemene voorwaarden van je bedrijf aanvaard heeft, liefst bevestigd met een (digitale) handtekening. Want als deze op punt staan, en dat check je best met een professional Invordering, kan je daarmee intresten en een supplementaire schadevergoeding bekomen.

Intresten en schadebedingen moeten wel redelijk zijn. Een rechtbank kan deze ook herleiden, indien ze buitensporig zijn. Over het algemeen wordt een schadebeding van maximaal 10% aanvaard, met een maximum van 2.500 euro. De intresten worden ook dikwijls beperkt. .

Heb je geen algemene voorwaarden? Dan kan je enkel de wettelijke intresten van 1,75% aanrekenen en dat pas van de dag van de aanmaning  en geen schadebeding eisen. Je doet er dus goed aan om je algemene voorwaarden duidelijk op papier te zetten en jezelf te beschermen tegen wanbetalers.

B2C: welke stappen zet je en op welke vergoedingen heb je recht bij wanbetaling door een consument?

Wanbetaling volledig uitsluiten is een utopie. Maar er zijn wel een aantal zaken die je kan voorzien om dit te voorkomen. Zorg in de eerste plaats voor heldere algemene voorwaarden.

Minnelijke invordering

Het is vanzelfsprekend dat je de relatie met je klant gezond en aangenaam wil houden. Daarom haal je bij wanbetaling ook niet meteen het grof geschut boven, maar ga je eerst op een zachte manier te werk. Werd de betaaltermijn overschreden, dan stuur je best eerst een aanmaning naar de consument. Helpt dit niet? Ga dan aan tafel zitten, bespreek de situatie en zoek naar een gepaste oplossing. Blijft de betaling uit, schakel dan een specialist in van Invordering.

Gerechtelijke procedure

De invordering van onbetaalde facturen in een B2C-context gebeurt klassiek voor de rechtbank. Vooraleer een gerechtelijke procedure op te starten via een dagvaarding, wordt de klant nog een allerlaatste keer in gebreke gesteld. Blijft de vraag tot betaling onbeantwoord, dan wordt de consument gedagvaard en is het aan de rechter om de zaak te bestuderen en te beoordelen. Hierbij kent de rechter ook een rechtsplegingsvergoeding toe, dit is een extra bedrag dat je ontvangt dat stijgt naargelang de hoogte van het bedrag.

Na het vonnis belandt het dossier in handen van de gerechtsdeurwaarder. Hij ziet toe op de uitvoering van het vonnis en zal proberen openstaande facturen te recupereren. Deze kosten zijn recupereerbaar van de wanbetaler.

Invordering staat voor je klaar

Wil je met een gerust gemoed ondernemen, zorg er dan in de eerste plaats voor dat je algemene voorwaarden op punt staan en helder omschreven zijn. Neem daarvoor een professionele partner onder de arm: contacteer incassobureau Invordering. Heb je te maken met een hardnekkige wanbetaler, dan zetten we samen met jou verdere (gerechtelijke) stappen. Wij zoeken naar de beste oplossing, want het innen van onbetaalde facturen is nu eenmaal maatwerk.