Afschaffing verlaagd btw-attest voor renovatie- en herstellingswerken

zaterdag februari 5, 2022

Afschaffing verlaagd btw-attest voor renovatie- en herstellingswerken

Bij renovatie- en herstellingswerken aan privéwoningen aan een verlaagd btw-tarief van 6 procent, ben je als aannemer onderworpen aan een attesteringsplicht. Maar in de praktijk vergeet je als aannemer vaak het attest aan je klant te bezorgen, raak je het misschien wel kwijt, of krijg je het niet teruggestuurd. Door de wet van 27 december 2021 kan dit attest vanaf 1 januari 2022 vervangen worden door een standaardverklaring op de factuur die je opmaakt voor de afnemer. De definitieve afschaffing van het gebruik van het attest als administratieve vereenvoudiging gaat in op 1 juli 2022, maar kan al vanaf 1 januari 2022 worden toegepast. Hoe pak je dit als aannemer best aan? Daarvoor kan je bij Interius Advocaten terecht, die je van a tot z ontzorgen en informeren.

Voormalige regeling

De verlaagde btw-regeling van 6% is van toepassing onder bepaalde voorwaarden, namelijk wanneer er renovatie- en herstellingswerken gebeuren aan woningen ouder dan tien of vijftien jaar. Naast de ouderdom van de woning, speelt ook het hoofdzakelijk privégebruik van de woning een rol. De oude regeling voorzag in een schriftelijk attest dat door de aannemer opgesteld werd, waarin de afnemer verklaart dat de woning in kwestie aan de voorwaarden voldoet voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6%. Op die manier werd de aannemer ontlast van zijn aansprakelijkheid, behalve in het geval van samenspanning tussen de partijen, of bij niet-naleving van de voorwaarden. Maar in de praktijk bleek de opmaak en bewaring van dit soort documenten niet zo eenvoudig. Daarom werd er eind vorig jaar een nieuwe wet ingevoerd, waarbij een uitgebreide verklaring op de factuur zelf het aparte attest vervangt. Interius raadt aan deze vermelding op de voorzijde van de factuur op te nemen en niet in de algemene voorwaarden op de achterzijde van de factuur.

De definitieve afschaffing van het gebruik van het attest als administratieve vereenvoudiging gaat in op 1 juli 2022, maar kan al vanaf 1 januari 2022 worden toegepast.

De definitieve afschaffing van het gebruik van het attest als administratieve vereenvoudiging gaat in op 1 juli 2022, maar kan al vanaf 1 januari 2022 worden toegepast.

Nieuwe wet van 27 december 2021

De wet van 27 december 2021 laat toe dat de door de aannemer uitgereikte factuur volgende vermelding bevat ter vervanging van het attest:

Btw-tarief: bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:

(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minstens tien/vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken;

(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt; en

(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer aan minstens een van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

De nieuwe werkwijze geldt ook voor gemeenten en OCMW’s die werken laten uitvoeren aan oudere woningen. Daarnaast verdwijnen de attesten voor verminderde tarieven ook op de bouw en renovatie van woningen en woningcomplexen voor mindervaliden.

Eindverantwoordelijkheid bij de klant

Gedurende een termijn van één maand na de opmaak van de facturen kan de eindgebruiker de toepassing van het verlaagde btw-tarief betwisten.

De eindverantwoordelijkheid voor een correcte toepassing van het verlaagde btw-tarief komt dus volledig bij de klant te liggen.

Contacteer Interius Advocaten

Wil je graag meer weten over deze nieuwe regeling, en je laten bijstaan in een correcte aanpak? Neem contact op met Freek VAN NECK van Interius Advocaten.