Relationele problemen

Relationele problemen

Procedures voorafgaand aan een echtscheidingsprocedure

Wij begeleiden u in de procedures die kunnen gevoerd worden bij crisissituaties en waarbij dringend een aantal maatregelen nodig zijn.

De eigenlijke echtscheidingsprocedure

Wij zoeken in elk concreet geval naar de meest geschikte aanpak van de problematiek, om de daaropvolgende procedure zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

De vereffening-verdeling

Niet enkel op het vlak van de echtscheiding, maar ook op het vlak van de daaropvolgende vereffening verdeling bieden wij een verregaande deskundigheid aan. Eveneens in situaties waar ( familiale) bedrijfsbelangen meespelen, verlenen wij bijstand.

Beëindiging van de samenwoonst

Als u beslist te breken met uw partner, met wie u niet gehuwd bent, dienen een aantal stappen gezet te worden om de situatie op het vermogensrechtelijke vlak te regelen. Er is een regeling nodig voor de verdeling van uw woning en de situatie aangaande de kinderen.

Ouderlijk gezag, domicilie, verblijfsregeling, persoonlijk contact

Zowel in het kader van het beëindigen van de huwelijksrelatie, als in het kader van het beëindigen van de samenwoonst, dient een schikking uitgewerkt te worden aangaande de gemeenschappelijke kinderen. Dit op het vlak van het domicilie van de kinderen, het beslissingsrecht aangaande fundamentele zaken met betrekking tot de kinderen, zoals bijvoorbeeld de schoolkeuze, het uitwerken van een verblijfsregeling en een regeling op het financiële vlak (onderhoudsbijdrage, tussenkomst in de buitengewone kosten, …). In samenspraak met u bepalen wij de strategie en gaan we voor de regeling die het meest is aangewezen.

Alimentatie/onderhoudsgeld

Hieronder wordt enerzijds verstaan de onderhoudsbijdragen aangaande de kinderen ingeval van het beëindigen van een huwelijksrelatie of een relatie van samenwoonst en anderzijds het onderhoudsgeld tussen ex-echtgenoten, tijdens en na de echtscheiding.

Afstamming

Hoe kan ik mijn kind erkennen, hoe kan het vaderschap betwist worden? Interius advocaten staat u bij in deze specifieke procedures.