Real Estate

Real Estate

Interius Advocaten heeft een ruime ervaring in alle aspecten van het vastgoedproces. Bent u architect, aannemer, vastgoedvennootschap, immomakelaar, projectontwikkelaar, publieke overheid, landbouwer of particulier? En heeft u behoefte aan advies of bijstand bij een vastgoed gerelateerd probleem?

Dan is Interius Advocaten uw ideale partner om u bij staan in:

Kopen en verkopen van vastgoed

Interius Advocaten is de uitgelezen partner bij elke vastgoedtransactie. Onder meer adviseren wij bij alle mogelijke vastgoedcontracten, van een gewone koop-verkoop tot verkopen op plan (Wet Breyne) en makelaarsovereenkomsten. Uiteraard adviseren wij ook indien u moeilijkheden ondervindt bij de uitvoering van de koop, zoals bij verborgen gebreken die naderhand opduiken.

Huur en pacht

Wij hebben een ruime ervaring in alle soorten huur, zoals huishuur, handelshuur en handelshuurhernieuwing, huur van gemeen recht en pacht. We maken overeenkomsten op maat en we zijn de partners om te proberen uw huurachterstallen te recupereren. Een handelshuurhernieuwing is een uiterst technische materie waarin strikte en bindende termijnen dienen gerespecteerd te worden. Hetzelfde geldt bij de pachtwet. We begeleiden u bij deze formele procedure tot op het einde.

Mede-eigendom en syndici

Interius Advocaten heeft een ruime ervaring in het appartementsrecht en diverse problematieken waartoe deze specifieke materie dikwijls aanleiding geeft. We vorderen bijdragen in via ons online incassosysteem en hebben reeds ettelijke VME’s bijgestaan in bouwgeschillen. We adviseren syndici indien zij juridische vragen hebben bij bepaalde mede-eigendomgerelateerde problemen.

Bouwrecht

Aannemingsovereenkomsten, onderaannemingsovereenkomsten, architectencontracten hebben geen geheimen voor ons. We kunnen u bijstaan bij de onderhandelingen in de totstandkoming, maar ook in het geval van problemen bij de uitvoering. Wij staan u bij tijdens procedures, arbitrages en bemiddelingen en begeleiden u bij expertises en contacten met verzekeringsmaatschappijen.

Makelaars

Niet alleen in deontologische kwesties staan wij makelaars bij, ook indien ze niet betaald worden of indien er problemen zijn bij de uitvoering van hun overeenkomst.