Ondernemingsstrafrecht

Ondernemingsstrafrecht

Steeds meer wordt een ondernemer geconfronteerd met het strafrecht. Denk maar aan het specifieke sociaal strafrecht, het milieustrafrecht of de strafsancties in de vennootschappenwet. Interius Advocaten staat in voor een discrete verdediging van uw belangen voor de strafrechter, vanaf het onderzoek, tot de inzage van het strafdossier en het eigenlijke proces.

Bijstand bij verhoor

Wij zorgen ervoor dat uw rechten tijdens het verhoor optimaal gegarandeerd worden. Denk vooral niet dat u geen advocaat nodig heeft, omdat u onschuldig bent. Onder druk zegt men al snel ongestructureerde of onware dingen. Wij helpen u een gestructureerde verklaring af te leggen en beschermen u tegen eventuele druk of zelfs geweld van de politie.

Bijstand in het kader van een correctionele procedure

Wij volgen mee het strafdossier voor u op. Samen bepalen we de stappen die kunnen genomen worden om bijvoorbeeld bijkomende onderzoekshandelingen te vragen. Ook staan we u bij verhoren bij en verdedigen u voor de Correctionele Rechtbank.

Klacht met burgerlijke partijstelling of klacht bij de Procureur

Dikwijls hebben zakelijke of familiale geschillen ook een strafrechtelijk kantje. Indien nodig stellen wij voor u een klacht met burgerlijke partijstelling op of helpen u een klacht te formuleren ten aanzien van het Parket. Wij volgen het dossier op en informeren u over de wettelijke manieren waarop u het onderzoek mee kan helpen sturen.