Mededingingsrecht, handelspraktijken en consumentenrecht

Mededingingsrecht, handelspraktijken en consumentenrecht

Op een gedetailleerde wijze, heeft de wetgever het gedrag van ondernemingen onder elkaar en in hun relatie met de klant geregeld. Zo moet iedere handelaar zich onthouden van oneerlijke handelspraktijken, zoals de talrijke regels die bestaan inzake reclame, prijsreglementering, voorlichting van de consument, verkopen op afstand, … en de strafrechtelijke sancties bij de overtreding ervan.

Er zijn maatregelen die de concurrentie tussen bedrijven bepalen, maar evenzeer beperken. Aan het gebruik van producten of diensten kunnen risico’s verbonden zijn zodat ook hier de wetgever regulerend heeft opgetreden.

Interius Advocaten kan u in deze materies adviseren en bijstaan in eventuele conflicten met klanten. Zo hebben wij een ruime ervaring in het instellen van stakingsvorderingen.