Jeugdrecht

Jeugdrecht

Wij verlenen bijstand aan minderjarigen die dienen te verschijnen voor de rechtbank. Ofwel omdat ze zich bevinden in een problematische opvoedingssituatie, ofwel omdat ze zich schuldig hebben gemaakt aan het plegen van strafbare feiten.

Ook ouders die geconfronteerd worden met probleemgedrag van hun kind(eren) kunnen rekenen op ons advies en een adequate ondersteuning.