Insolventie: Handelsonderzoek, Wet Continuïteit Ondernemingen en Faillissement

Download PDF

Insolventie: Handelsonderzoek, Wet Continuïteit Ondernemingen en Faillissement

Interius advocaten staan dikwijls bedrijven bij die in moeilijkheden verkeren, dit in nauw overleg met hun accountant. Afhankelijk van de situatie waarin ze zitten,  ondersteunen we ze in een handelsonderzoek, een faillissementsprocedure of een procedure Wet Continuïteit Ondernemingen.

Handelsonderzoek

Wordt u opgeroepen voor een handelsonderzoek? Met uw accountant bereiden we dit voor.

Wet Continuïteit Ondernemingen

Indien u hiervoor in aanmerking komt, stellen wij een verzoekschrift Wet Continuïteit Ondernemingen op. Als u daarentegen een vordering heeft tegen een bedrijf dat een dergelijk verzoekschrift heeft neergelegd, begeleiden wij u hierbij. Samen gaan we de mogelijkheden na die er zijn om uw vordering alsnog te recupereren.

Faillissement

Wanneer u een dagvaarding in faling ontvangt, staan wij u bij doorheen de procedure. In overleg met uw accountant bereiden wij het dossier voor. Wij geven advies over hoe uw faillissement kan afgewend worden of wij kunnen u aanraden de boeken toch neer te leggen.

Aangifte van schuldvordering

Wij geven advies als u een vordering heeft tegen een bedrijf dat in faling is gegaan. Wij informeren u over de nodige stappen, verzorgen de aangifte en de contacten met de curator indien nodig.