Bankagenturen

Bankagenturen

Het kantoor staat al jaren zelfstandige bankagenten, verzekeringsmakelaars en financiële tussenpersonen bij wat betreft de opstart, de uitvoering en het einde van de samenwerking met hun financiële instelling of maatschappijen. In een steeds complexer en omvangrijker reglementair kader, staan we u ook bij in uw communicatie met de financiële autoriteiten (FSMA) en ombudsdiensten en in het verweer tegen schadeclaims.

Geschillen met banken of maatschappijen

Regelmatig beslissen banken of maatschappijen hun samenwerking met hun agenten te herbekijken, wat dan aanleiding geeft tot (gedwongen) sluitingen of verkopen van portefeuilles. Op dergelijke ogenblikken is het belangrijk u te laten bijstaan door een expert ter zake.

Wij staan u bij in uw onderhandelingen en contacten met de banken en maatschappijen, berekenen uw opzeggings- en uitwinningsvergoedingen en voeren voor u de nodige procedures om correct vergoed te worden. Ook indien u uw kantoor of portefeuille wenst over te laten begeleiden wij u van a tot z.

Compliance, Controle & Aansprakelijkheid

De regelgeving rond compliance en de controle hierop, door zowel het FSMA als door de betrokken bankinstellingen, neemt steeds meer toe. Ook hierbij adviseren wij de zelfstandige tussenpersonen en bewaken hun rechten, in het bijzonder hun rechten van verdediging. Wij staan de zelfstandige tussenpersonen bij in hun verweer tegen aansprakelijkheidsclaims.

Overdracht van uw kantoor of portefeuille

Een portefeuille of aandelen overlaten in de bank- en verzekeringssector is geen sinecure. Wij begeleiden u hierbij en zorgen ervoor dat u op de meest voordelige wijze uw kantoor met een gerust hart kan overlaten of overnemen.